skip to Main Content

Neem geen risico's & op de weg

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht, maar welke
aanvullende dekking moet u kiezen voor uw autoverzekering?
Extra dekking bespaart u een heleboel financiële rompslomp bij een
ongeval.
Ga met een gerust gemoed de weg op in de wetenschap dat u gedekt bent
voor elk soort probleem.
Vraag een van onze adviseurs om meer informatie over de verschillende
soorten dekking.
Wij helpen u bij het kiezen van de beste oplossing op basis van uw
behoeften!

GRATIS ANALYSE

Van uw situatie, uw contracten en toekomstige projecten.

BESCHIKBAAR

Om zo snel mogelijk een antwoord te vinden op uw vragen en behoeften.

FAMILIEBEDRIJF

Klanten maken bij ons deel uit van de familie en krijgen de best mogelijke
dienstverlening.

Elke dag rijden miljoenen Belgen naar hun werk of brengen ze hun kinderen naar school op een wegennet dat steeds meer verzadigd geraakt!
Het Belgische wagenpark telt immers steeds meer auto  om nog maar te zwijgen van motorfietsen, bussen, vrachtwagens, enz.
Volledige dekking is dus niet langer een luxe, maar een heuse noodzaak.Wanneer u deze pagina helemaal leest, zult u het al snel merken: een
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende om degelijk verzekerd te zijn…

Burgerlijke aansprakelijkheid: Waarom een burgerlijke

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel BA-verzekering genoemd, is verplicht bij het zich verplaatsen met een motorvoertuig
(wagen, motor, stacaravan, enz.) op de openbare weg. Met deze verzekering zijn de letsels van uw passagiers en de schade aan andere
weggebruikers gedekt. Let wel: een BA-verzekering voor motorrijtuigen dekt niet de letsels van de bestuurder.

Wat houdt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in?

Overeenkomstig de wet is de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen onderworpen aan een verplichte verzekering.
Het basisprincipe is hetzelfde bij alle maatschappijen: uwaansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan derden.

Maar sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u ook gratis of tegen voordelige tarieven:

Bijstand bij een ongeval

  •  Een bestuurdersverzekering
  •  Dekking in het buitenland
  •  Voordelen voor goede chauffeurs (levenslange bonus-malus -2,ongeval van meer dan 5 jaar oud niet meegerekend, enz.)
  • Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Mijn voertuig verzekeren

Wat is een omniumverzekering?

Een omniumverzekering dekt de materiële schade aan uw voertuig. Over het algemeen heeft u de keuze tussen twee soorten dekking:

   • Een "kleine" omniumverzekering
   • Een "grote" omniumverzekering

  Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden, gratis of tegenaantrekkelijke tarieven, de volgende voordelen:

  • Geen premieverhoging na een ongeval
  •  Voordelige degressiviteitsberekening
  •  Vaste of flexibele franchise
  • Terbeschikkingstelling van een vervangend voertuig in geval vandiefstal of ongeval
  • Dekking van vervoerde voorwerpen
  • Dekking van winterbanden

Bezit u een tweedehands auto en wilt u daar een omniumverzekering voorafsluiten?

Weet dan dat sommige verzekeringsmaatschappijen oplossingen hebben ontwikkeld die specifiek zijn aangepast aan tweedehands .
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.Wat wordt gedekt door een "kleine" omniumverzekering?
Over het algemeen dekt een "kleine" omniumverzekering u tegen schade veroorzaakt door:

 •  Brand
 • Glasbreuk
 • Aanrijdingen met dieren
 •  Diefstal
 •  Overstromingen, hagelschade, stormschade

Wat wordt gedekt door een "grote" omniumverzekering?

Over het algemeen dekt een "grote" omniumverzekering u in het geval van:

  •  Schade door u veroorzaakt aan uw voertuig
  •  Schade door derden veroorzaakt aan uw voertuig

Verzekering van de bestuurder Waarom een bestuurdersverzekering afsluiten?

Veel mensen geloven ten onrechte dat een BA-verzekering voor motorvoertuigen volstaat om de letsels van de bestuurder te dekken. Dat
klopt niet! Bij een ongeval waarbij u een fout heeft begaan of waarbij ergeen derde partij aansprakelijk is, draait u op voor de medische kosten.
En een ziekenhuisrekening kan snel oplopen…

Wat houdt een bestuurdersverzekering in?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u het volgende aan:

 • Dekking van de medische en ziekenhuiskosten
 •  Invaliditeitsdekking
 •  Vergoeding in geval van overlijden

Sommige maatschappijen bieden echter voorwaarden voor schadeloosstelling en een dekking aan die uitgebreider zijn:

 •  Dekking van alle medische kosten
 •  Dekking van materiële en morele schade na invaliditeit
 •  Vergoeding van de familie in geval van overlijden van de bestuurder

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Bijstandverzekering Waarom een bijstandverzekering afsluiten?

Wat kan er gebeuren als u een probleem heeft met uw auto, in België ofhet buitenland?

Zonder bijstandverzekering zult u moeten instaan vooralle kosten van de reparatie en alle aanverwante kosten (voor het slepen,persoonlijke begeleiding, enz.).

Wat houdt een bijstandverzekering in?

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken:

 •  Technische bijstand:
 •  Slepen
 •  Reparatie
 •  Vervangend voertuig
 •  Levering van reserveonderdelen
 • Bijstand aan personen:
 •  Repatriëringskosten
 • Verhuiskosten
 •  Medische bijstand:
 •  Kosten voor ziekenhuisopname
 •  Medische kosten

Deze dekking geldt in België en/of in het buitenland, naargelang de formule en de verzekeringsmaatschappij.
Wij staan tot uw beschikking voor meer informatie.

Rechtsbijstand Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?
Wat als na een verkeersongeval de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij het bedrag van de schadevergoeding betwist? Of gewoonweg weigert u schadeloos te stellen, hoewel u daar recht op heeft? In dat geval moet u op specialisten kunnen terugvallen die u kunnen verdedigen en uwzaak kunnen winnen.

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

In de praktijk bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen u hetvolgende aan:

 •  Gespecialiseerde bijstand om uw rechten te vrijwaren en u te helpeneen schadevergoeding te verkrijgen.
 •  De betaling van de erelonen en kosten bij een eventuele rechtszaak.Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het Belgische voertuigenpark telt meer dan 450 000 balansvoertuigen en blijft maar toenemen.
Motorrijders worden bovendien elke dag blootgesteld aan tal van gevaren,waaronder een wegennet dat verzadigd en in slechte staat is.
Een uitgebreide dekking is daarom een echte noodzaak.Bijstand in België en het buitenland, bestuurders- enpassagiersverzekering, enz.
Zoals u hieronder kunt lezen, houdt de verzekering van uw motor veel meer in dan alleen maar een burgerlijke aansprakelijkheidsdekking.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel BA-verzekering genoemd, is verplicht voor het besturen op een motor op de openbare
weg. Deze verzekering vergoedt de letsels van uw passagiers en de schade aan andere weggebruikers bij een ongeval waarvoor u
aansprakelijk bent. Let wel: de BA-verzekering voor motorrijders dektgeen letsels van de motorrijder.

Wat houdt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in?

Overeenkomstig de wet is de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen onderworpen aan een verplichte verzekering.
Het basisprincipe is hetzelfde bij elke maatschappij: uw aansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan derden.
Maar sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u ook, gratis of tegen voordelige tarieven, het volgende aan:

 • Een 24 uurs helpdesk.
 • Terbeschikkingstelling van een vervangend voertuig gedurende 24 uur of langer als het ongeval in het weekend plaatsvindt.
 • Een premiekorting als u een autoverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Mijn voertuig verzekeren

Een omniumverzekering dekt de materiële schade aan uw motorfiets.Over het algemeen heeft u de keuze tussen twee soorten dekking:

 •  Een "kleine" omniumverzekering
 • Een "grote" omniumverzekering

Daarbij bieden sommige verzekeringsmaatschappijen, gratis of tegenaantrekkelijke tarieven, de volgende voordelen aan:

 • Geen waardevermindering in geval van “total loss” of diefstal van demotorfiets gedurende de eerste maanden.
 • Vrije keuze van de hersteller
 •  Vervangend voertuig in geval van diefstal
 •  Dekking van de ziektekosten bij een ongeval
 •  Schadevergoeding bij invaliditeit of overlijden

Wij staan tot uw beschikking voor inlichtingen of aanvragen voor eenofferte.

Wat houdt een kleine omniumverzekering in?

Over het algemeen dekt een "kleine" omniumverzekering de volgendegevallen:

  • Brand
  •  Glasbreuk
  •  Aanrijdingen met dieren
  • Diefstal
  •  Overstromingen, hagelschade, stormschade

Wat houdt een grote omniumverzekering in?

Naast de dekking van de "kleine" omniumverzekering dekt een "grote"omniumverzekering u bij:

 • Schade door u toegebracht aan uw voertuig
 •  Schade door derden toegebracht aan uw voertuig

Verzekering van de motorrijder

Veel mensen geloven ten onrechte dat een BA-verzekering voor motorrijders volstaat om de letsels van een motorrijder te dekken. Dat
klopt niet! Als u geen bestuurdersverzekering heeft afgesloten, draait u op voor de medische kosten. En een ziekenhuisrekening kan snel oplopen…

Wat houdt een bestuurdersverzekering in?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u het volgende aan:

 •  Dekking van medische en ziekenhuiskosten
 •  Invaliditeitsdekking
 •  Vergoeding in geval van overlijden

Sommige maatschappijen bieden echter voorwaarden voor schadeloosstelling en een dekking aan die uitgebreider zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie hieromtrent.

Bijstandverzekering

Wat kan er gebeuren als u een probleem heeft met uw motor, in België ofhet buitenland? Zonder bijstandverzekering zult u moeten instaan vooralle kosten van de reparatie en alle aanverwante kosten (voor het slepen,persoonlijke begeleiding, enz.).

Wat houdt een bijstandverzekering in?
De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken:

 • Technische bijstand:
 •  Slepen
 •  Reparatie
 •  Vervangend voertuig
 •  Levering van reserveonderdelen
 •  Bijstand aan personen:
 •  Repatriëringskosten
 •  Verhuiskosten
 • Medische bijstand:
 • Kosten van ziekenhuisopname
 • Medische kosten

Deze dekking geldt in België en/of het buitenland, naargelang de formuleen de verzekeringsmaatschappij.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een offerte die het beste tegemoetkomt aan uw behoeften.

Rechtsbijstand

Wat als na een verkeersongeval de verzekeringsmaatschappij van detegenpartij het bedrag van de schadevergoeding betwist? Of gewoonweg
weigert u schadeloos te stellen, hoewel u daar recht op heeft? In dat gevalmoet u op specialisten kunnen terugvallen die u kunnen verdedigenen uwzaak kunnen winnen.

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

In de praktijk bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen u hetvolgende aan:

 •  Gespecialiseerde bijstand om uw rechten te vrijwaren en u te helpeneen schadevergoeding te verkrijgen.
 •  De betaling van de erelonen en kosten bij een eventuele rechtszaak.

Neem contact met ons op voor meer informatie hieromtrent.

Vanwege zijn milieuvriendelijke karakter is fietsen al enkele jaren in opmars.Aan mogelijkheden geen gebrek: er zijn fietspaden, verkenningsroutes in toeristische gebieden, trein-fietscombo Maar of u de fiets nu gebruikt om naar het werk te gaan, voor een tochtje
met het hele gezin of voor langere excursies met vrienden, een uitgebreide dekking kan zeer nuttig zijn.

Mijn aansprakelijkheid

verzekeren Heeft uw kind een verkeersongeluk veroorzaakt op de fiets en is het zijnschuld? In dit geval kunt u terugvallen op uw familiale verzekering, ook wel BA-verzekering Privéleven genoemd. Hoewel deze verzekering niet verplicht is, kan ze zeer nuttig zijn. Een ongeval is nu eenmaal snel gebeurd, vooral bij kinderen, en de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn…

Wat wordt door een familiale verzekering gedekt?

Een familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel of schade aan eigendommen die veroorzaakt werd aan
derden. De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken, onder andere, feiten die veroorzaakt werden door:

 • Familieleden die onder hetzelfde dak wonen
 • Huisdieren

Verzekering van de fietser en diens uitrusting

Stel dat u net op de fiets een verkeersongeluk heeft veroorzaakt. U heefteen familiale verzekering, dus die zal een derde partij vergoeden voor degeleden schade. Maar hoe zit het met de fysieke en materiële schade die u heeft geleden? Die worden niet gedekt door een familiale verzekering.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden echter ook oplossingen aan pecifiek voor fietsers, zoals:

 • Bijstandsverlening (reparatie, vervoer naar huis, vervangingsfiets…)
 • Vergoeding:
  o Van medische kosten voor uw rekening
  o Van de materiële schade aan uw fiets en/of toebehoren
  o In geval van blijvende invaliditeit
  o In geval van overlijden

Bent u geïnteresseerd in deze vorm van dekking? Aarzel dan niet omcontact met ons op te nemen voor een offerte.

Rechtsbijstand

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeluk op de fiets en weigert de verzekering van de tegenpartij u te vergoeden, ook al heeft u
daar recht op? In dat geval heeft u gespecialiseerde bijstand nodig om uwrechten te vrijwaren en u te helpen een schadevergoeding te verkrijgen.

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen u het volgende aan:

 •  Gespecialiseerde bijstand om uw rechten te vrijwaren en u te helpeneen schadevergoeding te verkrijgen.
 •  De betaling van erelonen (voor advocaten, deskundigen) en andere kosten bij een eventuele rechtszaak.

Wilt u er meer over weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

De verkoop van campers blijft stijgen.Wat niet verwonderlijk is: achter het stuur van deze vrijetijdsvoertuigenervaar u nu eenmaal een gevoel van vrijheid en de nabijheid van de natuur.Maar het besturen van een voertuig van meer dan 3,5 ton vergt niet alleen een degelijke voorbereiding, maar ook een gepaste dekking.Zoals u hieronder kunt vaststellen, is het verzekeringsaanbod voor campers ruim en gevarieerd.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ook wel BA-verzekering genoemd, is verplicht bij het reizen op de openbare weg met een
motorvoertuig (auto, motor, camper, …). Deze verzekering dekt de letsels van uw passagiers en de schade aan andere weggebruikers bij een
ongeval waarvoor u aansprakelijk bent. Let wel: deze verzekering dekt geen letsels van de bestuurder.

Wat houdt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in?

Overeenkomstig de wet is de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen onderworpen aan een verplichte verzekering.
Het basisprincipe is hetzelfde bij alle maatschappijen: uwaansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan derden.
Maar sommige verzekeringsmaatschappijen bieden u ook gratis of tegen voordelige tarieven:

 • Bijstand en een vervangend voertuig gedurende 24 uur bij eenongeval
 •  Een voordelige bonus-malusberekening
 •  Dekking van medische kosten, waaronder prothesen, plastischechirurgie, repatriëring,…
 •  Een schadevergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden
 •  Tot 25000 euro schadevergoeding in geval van overlijden
 •  Enz.

Neem gerust contact met ons op voor een offerte op maat van uw behoeften.

Mijn camper verzekeren

Deze omniumverzekering dekt de materiële schade aan uw camper.Hoewel sommige verzekeringsmaatschappijen slechts één
omniumverzekering aanbieden, bieden de meeste er twee aan:

 •  Een "kleine" omniumverzekering
 •  Een "grote" omniumverzekeringWij staan tot uw beschikking voor meer informatie of een offerte.

Wat houdt een kleine omniumverzekering in?

Over het algemeen dekt een "kleine" omniumverzekering het volgende:

 •  Brand
 •  Glasbreuk
 •  Aanrijdingen met dieren
 •  Diefstal
 •  Overstromingen, hagelschade, stormschade

Wat houdt een grote omniumverzekering in?

Naast de dekking van de "kleine" omniumverzekering dekt een "grote"
omniumverzekering u bij:

 •  Schade door u toegebracht aan uw voertuig
 •  Schade door derden toegebracht aan uw voertuig

Bestuurdersverzekering

Veel mensen geloven ten onrechte dat een BA-verzekering voor motorvoertuigen volstaat om de letsels van de bestuurder te dekken. Dat
klopt niet! Bij een ongeval waarbij u een fout heeft begaan of waarbij ergeen derde partij aansprakelijk is, draait u op voor de medische kosten.
En een ziekenhuisrekening kan snel oplopen…

Wat houdt een bestuurdersverzekering in?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u het volgende aan:

 • Dekking van medische en ziekenhuiskosten
 • Invaliditeitsdekking
 •  Vergoeding in geval van overlijden

Bijstandverzekering

Wat zou er gebeuren als u een probleem heeft met uw camper in België of het buitenland? Zonder bijstandverzekering draait u zelf op voor de kosten van reparaties en aanverwante kosten (reparatie, persoonlijke begeleiding, enz.).

Wat houdt een bijstandverzekering in?
De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken onder andere:

 • Technische bijstand:
  o Slepen
  o Reparatie
  o Vervangend voertuig
  o Levering van reserveonderdelen
 •  Bijstand aan personen:
  o Repatriëringskosten
  o Verhuiskosten
 •  Medische bijstand:
  o Kosten voor ziekenhuisopname
  o Medische kosten

Rechtsbijstand

Heeft u een geschil met een andere bestuurder of met de technischekeuringsdienst? Is er geen minnelijke schikking mogelijk? In dat geval
moet u op specialisten kunnen terugvallen die u kunnen verdedigen en uwzaak kunnen winnen.
Neem gerust contact met ons op als u een offerte wilt ontvangen.

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

In de praktijk bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen u het volgende aan:

 •  Gespecialiseerde bijstand om uw rechten te vrijwaren en u te helpeneen schadevergoeding te verkrijgen.
 •  De betaling van erelonen (voor advocaten, deskundigen) en andere kosten bij een eventuele rechtszaak.

Ons team staat tot uw dienst!

Word nu lid van onze familie en krijg het beste advies op basis van uw
behoeften.

Dit vinden onze familieleden van ons

Jean-Patrick Malherbe

Nogmaals bedankt voor de vlekkeloze afhandeling van mijn schadegeval! Een aanrader!

Olivier Paulus

Bedankt voor uw advies inzake de financiering van ons nieuwe huis. Ik beveel Braet & Co aan aan al mijn vrienden!

Alice Fourneau

Een uitstekende makelaar die voor mij mijn auto-ongeluk heeft afgehandeld en extra kosten heeft weten te vermijden. Hartelijk dank!

Tom Vdb

Un assureur professionnel qui comprend les besoins d’un independant. J’ai assuré mon véhicule utilitaire sans souci.

Laurent Boucher

Le courtier m’a trouvé une assurance adaptée aux jeunes ! Je paie 2x moins cher qu’ailleurs et j’ai un véhicule de dépannage ! Superbe !

Lara Claysen

J’ai économisé plus de 30% sur l’entièreté de mes contrats d’assurances. Le service est impeccable. Je recommande sans hésiter !

Alice Fourneau

Un excellent courtier qui a su gérer mon sinistre automobile et m’éviter des frais supplémentaires. Un grand merci !

Olivier Paulus

Merci pour les conseils pour le financement de notre nouvelle maison, je recommande à tous mes amis Braet & Co !

Jean-Patrick Malherbe

Encore merci pour la gestion de mon sinistre au Top ! je recommande !

Back To Top

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

[gravityform id="2" title="false" description="false"]

Laissez-nous vos coordonnées et nous vous recontacterons !

[gravityform id="2" title="false" description="false"]